Schola Gregoriana Pragensis

čtvrtek 18. října 2018, 19:00, bazilika sv. Prokopa, Třebíč
 
 

Regnum et imperium – Ke kořenům české státnosti

Vznik samostatné Československé republiky je v tomto roce připomínán v různých souvislostech. Často se mluví o historických okolnostech i národních tradicích. Tento koncertní program by chtěl prostřednictvím středověké hudby zamířit k duchovním kořenům českého státu, které by rozhodně neměli být zapomenuty

Dramaturgická koncepce programu vznikla v souvislosti s řešením evropského projektu HERA Sound Memories: The Musical Past of Late-Medieval and Early-Modern Europe (www.soundme.eu), na kterém se podílejí badatelé a hudební interpreti z Nizozemí, Velké Británie, České republiky, Polska a Švýcarska. Projekt Sound Memories se věnuje zkoumání vztahu našich předků z období pozdního středověku a raného novověku k hudbě starších historických období. Českou republiku reprezentují muzikologové z  Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Lenka Hlávková, David Eben, Jan Ciglbauer), soubor Schola Gregoriana Pragensis (umělecký vedoucí David Eben) a studenti skladby z Hudební fakulty Akademie múzických umění pod vedením Michala Rataje.

Věříme, že si tento výjimečný hudební zážitek nenecháte ujít. Vstupné dobrovolné